Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện Diễn Giả Quách Tuấn Khanh

Kỹ Năng Tư Duy Phản Biện Diễn Giả Quách Tuấn Khanh là kỹ năng rất quan trọng trong cuộc sống. ….. Read more »

Cách bắt tay trong giao tiếp

Cách bắt tay nói lên điều gì ? Trong giao tiếp, cái bắt tay đươc ví như lá trầu, là khúc dạo đầu cho một buổi trò chuyện. Để... Read more »

Kỹ năng giao tiếp qua điện thoại với khách hàng trong kinh doanh

Ngày nay việc giao tiếp qua điện thoại đã trở thành hoạt động phổ biến trong cuộc sống hằng ngày. Chúng ta phải biết kỹ năng giao tiếp qua... Read more »

10 kỹ năng cần thiết cho người tìm việc

Theo lời khuyên của các chuyên gia, những người đang đi tìm việc làm, đặc biệt là những ai muốn tìm kiếm vị trí quản lý, nên biết cải... Read more »

Giới thiệu về Kỹ năng mềm

Kỹ năng mềm (soft skills) là thuật ngữ dùng để chỉ các kỹ năng quan trọng trong cuộc sống con người như: kỹ năng sống, giao tiếp, lãnh đạo,... Read more »
LIÊN HỆ