Browsing Category

Giáo Trình

Giáo Trình Kỹ Thuật Điện Tử

Giáo trình được biên soạn bởi Th.S Lê Xứng - Khoa ĐTVT- ĐHBK Đà Nẵng. Giáo trình bao gồm 9 chương, trang bị cho bạn những kiến thức cơ bản nhất về các linh kiện điện tử, các vấn đề xung, số..v..v Pass: 50phut.edu.vn

Bài Giảng Toán Kỹ Thuật

Giáo trình được biên soạn bởi T.S Nguyễn Văn Cường - Khoa ĐTVT- ĐHBK Đà Nẵng. Giáo trình được dùng để giảng dạy môn toán chuyên đề, trang bị những kiến thức toán học cần thiết để sau này học tốt chuyên ngành. Giáo trình gồm 4…

Giáo Trình Cơ sở đo lương điện tử

Môn học cung cấp các kiến thức cơ bản về đo lường điện tử như: Cơ sở Kỹ thuật đo lường điện tử, đánh giá sai số và xử lý kết quả đo. Các phương pháp đo và nguyên lý xây dựng, cấu trúc các thiết bị đo cơ bản. Phương pháp và Nguyên lý xây…

Giáo Trình Lý thuyết mạch

Slides được biên soạn bởi T.S Ngô Văn Sỹ - Khoa ĐTVT- ĐHBK Đà Nẵng. Giáo trình gồm 4 chương: KN cơ bản về mạch điện, Các định luật cơ bản để phân tích mạch điện, Các mạch RLC, Phân tích mạch bằng máy…

Tài Liệu Máy Tính và Mạng Internet

1.Mạng máy tính: Là 2 hay nhiều máy tính được kết nối với nhau. 2. Máy chủ - Máy khách:Trong mạng máy tính, máy chủ (hay còn gọi là server) là một máy tính được sử dụng để các máy tính khác truy cập. Các máy tính truy cập vào 1 máy…
Thiết kế bởi: www.dangchuc.pro.vn | 0901 131 838 | dangchuc@gmail.com
Danh Bạ Quảng Nam | www.danhbaquangnam.com