Năng suất và 5S Bí mật sự thành công tại Nhật bản

“5” từ tiếng nhật
1) Seiri – Sàng lọc
2) Seiton – Sẵp xếp
3) Seiso – Sạch sẽ
4) Seiketsu – Săn sóc
5) Shitsuke – Sẵn sàng


LIÊN HỆ