Giáo Trình Cơ sở đo lương điện tử

Môn học cung cấp các kiến thức cơ bản về đo lường điện tử như: Cơ sở Kỹ thuật đo lường điện tử, đánh giá sai số và xử lý kết quả đo. Các phương pháp đo và nguyên lý xây dựng, cấu trúc các thiết bị đo cơ bản. Phương pháp và Nguyên lý xây dựng và cấu trúc của các máy đo phân tích tín hiệu. Phương pháp và máy đo công suất. Phương pháp và máy đo tham số và đặc tính của mạch điện tử. Các kỹ năng thực hành trên các thiết bị đo điện tử thông dụng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

LIÊN HỆ