Bài Giảng Toán Kỹ Thuật

Giáo trình được biên soạn bởi T.S Nguyễn Văn Cường – Khoa ĐTVT- ĐHBK Đà Nẵng. 

Giáo trình được dùng để giảng dạy môn toán chuyên đề, trang bị những kiến thức toán học cần thiết để sau này học tốt chuyên ngành. 
Giáo trình gồm 4 chuyên đề:
  1.  Lý thuyết trường, 
  2. Hàm biến phức, 
  3. Biến đổi Fourier, 
  4. Biến đổi Laplace.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

LIÊN HỆ